Dengan tekad untuk membina modal insan yang berjaya di dunia dan akhirat, barisan Mua’llim dan Mua’llimah Sekolah Islam Al-Rahman berikrar dengan sepenuh hati untuk memberikan sepenuhnya yang terbaik kepada anak didik Al-Rahman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MS Office Crack Download FreeZone Vpn Adobe Activator iCloud Bypass