Soalan No. 5:
a) Cadangan fungsi tambahan yang boleh dilakukan oleh peralatan tersebut:

JAWAPAN:
– Tambah skrin atau paparan untuk menunjukkan proses semasa yang sedang dilaksankan oleh periuk nasi digital. Menimbang berat bahan masakan, menunjukkan proses memasak dan menunjukkan proses memasak selesai.

  1. b) Tulis arahan tambahan bagi fungsi baharu yang kamu cadangkan:

i- Menimbang berat bahan masakan ( Letakkan periuk masakan di dalam periuk nasi digital —> Komputer benam akan mengesan berat periuk masakan —> Berat peruk nasi masakan dipaparkan pada skrin)

ii- Menunjukkan proses memasak ( Komputer benam mengesan berat periuk masakan —> Suhu yang sesuai ditentukan —> Proses memasak dimulakan —> Paparan di skrin menunjukkan nasi sedang di masak.

iii- menunjukkan proses memasak selesai ( Komputer benam mematikan fungsi memasak —> Bertukar kepada mod memanaskan sahaja —> Paparan di skrin menunjukkan nasi telah selesai dimasak.

  1. c) Berikan justifikasi bagi arahan tambahan yang kamu cadangkan.

Paparan proses yang sedang berlaku pada skrin akan memudahkan pengguna untuk memantau keadaan nasi yang sedang dimasak dan juga berupaya menentukan jangkaan waktu siap memasak.